GDPR

Ochrana osobních údajů

GDPR

Frydrych reality, s.r.o., IČO: 14376571, Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha

Dodržuji ochranu osobních údajů, která se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje mám k dispozici a jak s nimi nakládám.

Zpracovávám tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo

Účel a doba zpracování

Osobní údaje zpracovávám za účelem vyřízení dotazů a poptávky klientů a zájemců a pro zasílání marketingových a edukačních materiálů e-mailem nebo pomocí sociálních sítí. V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Nemám v úmyslu předat údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než níže uvedeným třetím osobám.

Zpracovatelé

Pro poskytnutí služeb využíváme služeb třetích stran, konkrétně se jedná o webový server Webnode (Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, se sídlem Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Švýcarsko,), dále webhosting Active24.cz (ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČO: 25115804, DIČ: CZ25115804).

Na webových stránkách využívám cookies. Používání cookies můžete na svém zřízení omezit či zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímám veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Vaše práva na základě nařízení GDPR

V případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále pak můžete:

  • vznést námitku proti zpracování;
  • požadovat informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat přístup ke svým osobním údajům;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat smazání nebo omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;