Jak na osvobození od daně z příjmu při prodeji (2021/2022)

10.01.2022

Prodáváte nebo jste prodali nemovitost, možná se na to teprve chystáte a zajímá Vás, zda budete platit 15% daň z příjmu? Vše potřebné jsme probrali v článku Kdy neplatit daň z příjmu při prodeji nemovitosti, kde jsme se zaobírali především paragrafem 4 v zákoně č. 586/1992. Mezitím jsem dostal pár dotazů na toto téma, ale zejména nám skončil rok 2021 a do března, případně do července je nutno podat daňové přiznání. Prodali jste loni byt nebo dům? Pak je dobře, že tohle čtete. A pokud se na to chystáte, prostudujte si nejprve minulý článek.  

Nebudeme zde znovu rozebírat všechny případy a situace, kdy je prodávající osvobozen od platby daně z příjmu, jen si připomeneme velmi důležitou podmínku. Ta platí v případě tzv. obstarání bytové potřeby a je popsána v paragrafu 4b, odstavcích 2 až 4. Když si text převedeme do lidské řeči, dozvíme se, že jsou zde dva důležité body:

- je nutno přiznat zisk v daňovém přiznání za období, ve kterém k zisku došlo - to znamená, že když jsem prodal byt v roce 2021, musím v současném daňovém přiznání tento zisk ohlásit správci daně. To znamená, že buď do konce března (písemné přiznání), května (elektronické) nebo července (pokud mám daňového poradce) letošního roku 2022. Pokud to neudělám, budu muset daň zaplatit, resp. budu mít problém, že jsem nepřiznal zisk, a tedy nezaplatil daň.

- je nutno tento zisk z prodeje nemovitosti použít na obstarání bytové potřeby nejpozději v následujícím zdaňovacím období, tedy pokud jsem prodal loni (2021), musím začít stavět nebo kupovat letos (2022). Je zde ovšem v odstavci 3 ještě jedna možnost, na kterou je dobré upozornit. K odpuštění daně dojde i tehdy, když jsem finance odpovídající získaným prostředkům použil na koupi vlastního bydlení ještě v předchozím zdaňovacím období, tedy opět pokud to v tom současném daňovém přiznání uvedu. Například pokud jsem v roce 2020 koupil byt, ve kterém bydlím, v roce 2021 jsem prodal jiný byt za sumu odpovídající koupi toho předchozího bytu z roku 2020, bude mi odpuštěna daň, pokud to uvedu v daňovém přiznání za rok 2021.

Opět doporučuji projít předchozí článek Kdy neplatit daň z příjmu při prodeji nemovitosti, případně si přímo v zákoně nastudovat, co je bytová potřeba, protože to může být i splacení vkladu právnické osobě, vypořádání společného jmění manželů (SJM) nebo rekonstrukce domu. A týká se to také družstevního bydlení. Pokud si čímkoliv nejste jistí, poraďte se s daňovým poradcem, účetní firmou nebo právníkem zdatným v této oblasti, nespoléhejte jen na to, co přečtete na internetu, i když jsou to mé články, které jsou výsledkem zkoumání problematiky, ne opisování jiných článků, případně pocházející z automatického generátoru realitních textů, jak to dělají mnozí další.

A na závěr ještě jednou připomínám - pokud jste prodali loni (2021), přiznejte to v aktuálním daňovém přiznání (za rok 2021), pokud jste ziskem financovali bytovou potřebu. Jinak by to byla fakt škoda...

A pokud potřebujete pomoci s podejem či pronájmem v letošním roce, zamiřte za spolehlivým makléřem. :)

autor: Jakub Frydrych